Regulamin

Regulamin
Sprzedającym jest Far-Med. Arkadiusz Mandryk z siedzibą w Zaczerniu, Zaczernie 1189B, 36-062 Zaczernie, e-mail sklep@far-med.pl, tel. 503174650
NIP – 946-218-95-68
REGON – 180411315, rejestracja w 01.04.2009 roku przez Wójta Gminy Trzebownisko.


Zamówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie eurodiety.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu
założenie konta klienta, zapoznanie się z  formularza ankiecie „karta pacjenta „ umieszczonym na stronie internetowej sprzedawcy ,
posiadany wiek w przedziale 16- 70 lat,
uregulowanie należności przy pomocy jednego z dostępnych w serwisie sposobów płatności .
Odpowiedz twierdząca na jakiekolwiek pytanie widniejące w załączonej do formularza ankiecie "karta pacjenta" jest równoznaczne z brakiem możliwości zrealizowania zamówienia.
Kupujący oświadcza, iż nie występuje u niego żadna z dolegliwości wymienionych w formularzu ankiecie „karta pacjenta”. Ponadto kupujący oświadcza, iż nie przyjmuje, żadnych leków wymienionych w formularzu ankiecie „karta pacjenta”.
Kupujący oświadcza, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie był hospitalizowany, nadto oświadcza, iż nie jest uczulony na mleko.
(KOBIETA)
Kupująca oświadcza, iż nie jest w ciąży, ani w okresie ostatnich trzech miesięcy nie urodziła dziecka

2.  Przygotowanie zamówionych towarów do wysyłki następuje:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem z góry - z chwilą wpływu środków płatniczych na konto bankowe sklepu, w wysokości wynikającej z cennika. (W przypadku braku dokonania przelewu do 7 dni po dokonaniu zakupów, zamówienie zostaje anulowane.)
3. Klient zostanie automatycznie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany podczas zakładania konta klienta
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie potwierdzenia przez sklep zamówienia. Również inne elementy oferty, takie jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie potwierdzenia przez sklep zamówienia.
5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
6. Firma Far-Med dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i specyfikacje techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
7. Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym, za pobraniem lub osobiście.
8. W przypadku wybrania przelewu towar zostanie wysłany maksymalnie do 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na konto Far-Med.
9. Far-Med realizuje dostawy za pomocą firmy kurierskiej INPOST, DPD,
10. Koszt wysyłki doliczany jest do zamówienia i podany w wysłanym potwierdzeniu zamówienia.
11. Klient nie ponosi kosztów transportu, w przypadkach specjalnych ofert i promocji - ścisle określonych na stronach opisów produktów.
12. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży – paragon, lub na życzenie klienta rachunek uproszczony dołączone do przesyłki.
13. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzą od sprawdzonych dostawców. Sklep zastrzega sobie prawo do otwierania opakowań wybranych produktów w celu potwierdzenia zgodności z opisem na stronie sklepu.
14. a. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z jego kompletną zawartością i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

14. b. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

14. c. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe

14. d. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@far-med.pl  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Far-Med Arkadiusz Mandryk Zaczernie, Zaczernie 1189B, 36-062 Zaczernie z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
15. Zwrot towaru może się odbyć jedynie za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej. Towar nie zostanie przyjęty przez sklep w przypadku gdy Klient uprzednio nie skontaktuje się z doradcą sklepu i nie zostanie wszczęta procedura zwrotu towaru. Wysyłany towar musi być należycie zabezpieczony.
16. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz kopią odstąpienia od umowy do firmy FAR-MED (na adres podany przez konsultanta) w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar (zg. z p.17 regulaminu) są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.
17. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru i jego użytkowania.
18. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się z doradca Far-Med
19. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie przez firmę FAR-MED danych osobowych klienta wyłącznie w celu wysłania zamówionego towaru na wskazany adres.
20. Zgoda na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie newsletter'a, spowoduje wysyłanie tych materiałów na wskazany adres e-mail.
21. W przypadku produktów objętych akcją promocyjną lub wyprzedażą, realizacja zamówień na te produkty odbywa się według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania puli produktów objętych tą formą sprzedaży, lub też odwołania akcji promocyjnej lub wyprzedaży przez sklep internetowy.
22. Oferta prezentowana przez Far-Med nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
23. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
24. Złożenie zamówienia w sklepie FAR-MED oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
W przypadku płatności online współpracujemy z systemem Paynow

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies.